Universitat Popular | La Vall d'uixo

Dilluns, Maig 19, 2014 - 08:15
Universitat Popular

 

Per la distribució física del nostre municipi, ens trobem amb una composició urbana poc afavoridora de la integració entre barris, i entre barris i el centre de la localitat.

Açò unit a la demanda històrica dels barris de disposar d'un espai que acollirà les distintes inquietuds de les associacions que composen el teixit social de cadascun dels barris, es proposa des de l'Equip Base de Serveis Socials crear una Universitat Popular amb activitats, cursos i tallers atenent al principi de descentralització de la gestió, acostant els recursos als usuaris i fent-los, d’aquesta manera més accessibles al conjunt dels ciutadans.

La Universitat Popular te els següents objetius:

- Promoure accions destinades a millorar la qualitat de vida de la població, a través d'un programa de dinamització social i ocupació del temps lliure i d'oci.

- Crear un marc de formació no formal ( creació artística, desenrotllament personal) que eduque de forma integral a persones que en el seu moment no van poder accedir a la formació o educació per distints motius.

- Afavorir l’accessibilitat dels recursos i crear estructures de formació i oci per a la ciutadania.

- Creació d'un marc dinàmic on fluïsca la informació dels distints recursos i activitats de la localitat.
- Potenciar la creació d’una xàrcia de participació activa de la ciutadania a través de l’estructura d'aula ( reunions de delegats/es dels diferents cursos i tallers). Creació d'un fòrum de participació ciutadana on existisquen suggerències, iniciatives, propostes...

- Crear espais de trobada i creació de llaços comunicatius entre els/les alumnes obrint al mateix temps espais càlids d’integració de col·lectius amb problemes.

- Consultar als propis veïns/es i associacions del barri tant en la proposta d’activitats com en la difusió del programa ( fer accessible el programa).

- Impulsar interessos i motivacions referides a l'ocupació del temps lliure d’una forma compartida.

- Acostament de la cultura als/les alumnes a través de visites culturals, conferències, organització de fòrums, xarrades-col·loquis...

- Els/les alumnes tenen la possibilitat de completar els seus coneixements a través de diversos tallers i cursos de formació mes acadèmica
( Informàtica, llengua de signes, cursos de voluntariat...).

- Es pretén a través de la interrelació i el treball cooperatiu, d’una banda la integració de persones amb dificultats socials, en clar risc de marginació i d’altra banda la integració de les persones amb dèficit o dificultats psíquiques, mentals, físiques, sensorials, fisiològiques...

- Informar, assessorar i orientar a les associacions del barri perquè siguen ells agents i promotors de les distintes activitats.

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Site developed with Drupal