Ecoparc i residus | La Vall d'uixo

Ecoparc i residus

ECOPARC MUNICIPAL

Per a obtindre informació sobre l'ecoparc municipal clique ací

ACTITUDS SOCIALS PER A MILLORAR EL MEDI AMBIENT

Actituds que depenen de nosaltres

ARREPLEGA D'OLI USAT

Des de la Regidoria de Medi Ambient, es va iniciar el passat any el procés per a implantar l'arreplega d'oli vegetal usat (el que generem en les nostres cuines i restaurants) en el municipi de la Vall d'Uixó, procés que va culminar amb la implantació de 20 contenidors en diferents punts del nostre municipi.

Per mitjà d'este contracte, que té un cost zero per a l'Ajuntament, s'aconseguixen beneficis des dels tres aspectes que configuren el que ha vingut a denominar-se el "Desenvolupament Sostenible":

Beneficis ambientals: Amb l'arreplega d'oli vegetal usat s'aconseguix un millor grau de depuració de les aigües residuals tractades en la depuradora municipal. Cal recordar que un sol litre d'oli abocat pels desaigües pot contaminar fins a mil litres d'aigua.

D'un altre costat, per mitjà de la substitució del dièsel convencional per biodiésel per als nostres vehicles, s'evita tant l'extracció de combustibles fòssils, que són un recurs no renovable i limitat, com la generació d'un residu (l'oli vegetal usat) que passa a ser un recurs .Cal destacar que el biodiésel és substitutiu del petroli, constituïx un recurs energètic renovable i contamina molt menys que el dièsel convencional (entre altres, pel seu menor contingut en sofre).

Beneficis socials. Part del percentatge de benefici que obtinga l'empresa concessionària, BDMED, es destinarà a la Fundació contra l'Alzheimer Salomé Moliner, la qual cosa quedarà degudament acreditat cada any, en funció dels litres arreplegats. Podeu trobar més informació sobre la mateixa en: http://www.salomemoliner.org

Beneficis econòmics: Amb l'oli que produïm en les nostres cuines i restaurants generarem un recurs transformant-ho en biodiésel. Amb el que l'empresa obtinga de la seua venda costejarem la inversió en contenidors i el manteniment, neteja i arreplega dels mateixos, les campanyes de conscienciació, a més de generar un lloc de treball i afavorir l'obtenció de beneficis a una empresa de la província que ha resultat adjudicatària per mitjà d'un concurs públic. A més el preu de venda al públic del biodiésel és sempre inferior al del dièsel convencional.

Amb l'arreplega d'oli evitarem també obstruccions i avaries en els nostres desaigües, que comporten un cost econòmic directe per a la nostra economia domèstica.

Els punts on s'han instal·lat els contenidors en el nostre municipi són els següents:

- Colònia Segarra ( enfront del camp de futból)
- Avinguda Sud-oest (prop de La Moleta, enfront de contenidor d'envasos)
- C/ Octavio Ten (enfront de Caixa Sant Isidre)
- Av Agricultor (junt a la piscina municipal)
- Av Espanya (Junt Telepizza)
- C/ València (front Restaurant Assaboritx)
- Av Jaume I (front gasolinera)
- Plaça Centre (Junt als contenidors de cartó i envasos)
- C/ Penyagolosa
 (junt Biblioteca municipal)
- Barri Toledo (en Parc del Progrés)
- Carbonaire (junt a la parada autobús C/ 11)
- Carbonaire (Església del Crist)
- C/ Estrela (junt CP Centelles)
- C/ Balmes (cantó C/ Mestre Chapí)
- C/ Donants de Sang a la Colònia Carmadai
- Parc de la Colònia Sant Antoni
- Grup La Unió (Front CP La Cova)
- Av Cor de Jesús (front Druni)
- Plaça Asunción (al costat C/ Ramón i Cajal)
- Plaça 9 d'Octubre

Descarregar pla d'ubicació

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Site developed with Drupal