Compte General 2015 | La Vall d'uixo

Compte General 2015

Es publica la informació continguda en l'expedient del Compte general de l'Ajuntament de La Vall d'Uixó corresponent a l'exercici 2015, que comprén el Compte general de l'Ajuntament, la documentació a incorporar a la mateixa, i els Comptes de l'empresa municipal Emsevall S.L. de l'exercici 2015.

 

COMPTE GENERAL DE L'AJUNTAMIENT

1.- Balanç

2.- Compte de resultats econòmico-patrimonial.

3.- Estat de cambis en el patrimoni net.

4.- Estat de flux en efectiu.

5.- Estat de liquidació del Presupost 2015.

6.- Memòria.

     6.1 al 6.4 Organizació i activitat, Gestió indirecta de serveis públics, convenis i atres formes de col·laboració, bases de presentació de les comptes i normes de reconocimient i valoració.

     6.5 Inmovilizat material.

     6.6 Patrimoni públic del sól.

     6.8 Inmovilizat intangible.

     6.9 Arrendamients financiers i altres operacions similars.

     6.10 Actius financiers.

     6.11 Pasius financiers.

     6.15 Transferencies, subvencions i altres ingresos i despeses.

     6.17 Informació sobre medi ambient.

     6.20 Operacions per administració de recursos por compte altres ens públics.

     6.21. Operacions no presupuestaries de tesoreria

     6.22 Contratació administrativa. Procedimients de adjudicació.

     6.23 Valors rebuts en depòsit.

     6.24.1 Informació presupuestaria.

     6.24.2 Estat dels projectes.

     6.25 Indicadores financiers, patrimonials i presupuestaris.

     6.29 Nota adicional, aspectes derivats de la transició a les noves normes comptables.

 

DOCUMENTACIÓ A INCORPORAR A LA COMPTE GENERAL

1.- Actes d'arqeuo d'existèncias a 31/12/2015.

2.- Certificacions d'entitats bancaries i conciliació.

 

COMTES DE L'EJERCICI 2015 DE L'EMPRESA MUNICIPAL EMSEVALL S.L.

1.- Comtes i memòria.

2.- Informe d'auditoría.

 

 

 

 

 

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Site developed with Drupal