Cens Municipal d'Animals de Companyia | La Vall d'uixo

Cens Municipal d'Animals de Companyia

Els propietaris d'animals de companyia estan obligats, segons recull l'Ordenança de Tinença d'Animals de companyia i potencialment perillosos de Vall d´*Uixó, a inscriure als seus animals en el Cens Municipal d'Animals de Companyia.

És important inscriure a l'animal perquè:

- En cas de pèrdua o robatori s'agiliten els tràmits de recuperació de l'animal.

- La devolució de l'animal perdut, la pot fer directament la persona que ho ha trobat.

- El Centre d'Acolliment d'Animals de Companyia podrà posar-se en contacte immediatament amb els propietaris dels animals perduts i identificats

Abans de donar-los d'alta en el cens, cal identificar-los elèctricament amb un microxip homologat i obtenir el document sanitari que faciliten els veterinaris. Als gossos considerats potencialment perillosos també cal identificar-los electrònicament amb un microxip homologat i obtenir la llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos. Les races i les característiques físiques que fan que un gos sigui catalogat com potencialment perillós estan descrites al Reial decret 287/2002 de 22 de març.

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

- Fotocòpia del DNI, Passaport o Targeta d'Estranger.

En cas de tractar-se de persona jurídica: CIF de l'empresa propietària.
(Per a aquest tràmit no és necessària cap representativitat).

- Fotocòpia de la cartilla sanitària de l'animal (documentació optativa, però recomanable per evitar possibles confusions o errors).

- Declaració degudament emplenada. (Descarregar instància-declaració)

LA INSCRIPCIÓ ÉS TOTALMENT GRATUÏTA

 

ON PRESENTAR-LA:
En l'O.M.I.C de la Vall d'Uixó
Av. Jaume I, 15

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Site developed with Drupal