Ambits d'Actuació | La Vall d'uixo

Ambits d'Actuació

Segons els Decrets d'organització que regixen l'actual Corporació, corresponen al Servici de Medi Ambient les competències següents:

- Gestió interna relacionada amb activitats en matèria de Sostenibilitat i Medi Ambient.

- Integració del Medi Ambient i la Sostenibilitat en la resta de polítiques municipals.

- Control de la legalitat ambiental.

- Pla Zonal de Residus

- Consorci de Gestió de Residus.

- Gestió de Residus Urbans, la competència de la qual es reserva al Regidor Delegat de l'Àrea.

- Neteja Viària, la competència del qual es reserva al Regidor Delegat de l'Àrea.

- Accés a la informació ambiental.

- Educació i comunicació ambiental.

- Accions de protecció i millora del medi natural: Microreserves, incendis forestals, sendes locals i de xicotet recorregut, reforestació...

- Informe tècnic sobre activitats amb repercussió ambiental.

- Vigilància i control de l'estat del medi.

- Arbres monumentals.

- Protecció i millora de llits fluvials.

- Usos socials i recreatius de terrenys forestals.

- Brigada del medi natural.

- Informe sobre actes de disposició de béns en sòl no urbanitzable d'especial protecció.

- Disseny de parcs i jardins. Direcciò Tècnica de la seua construcció i manteniment.

- Energies renovables (edificis, locals, vivendes ...) en coordinació amb l'Oficina Tècnica Municipal.

- Gestió i control de l'estalvi energètic en coordinació amb l'Oficina Tècnica Municipal.

- Plans Acústics Municipals i Zones Acústicament Saturades.

- Policia d'abocaments.

- Estratègies, actuacions i accions dirigides a aconseguir la sostenibilitat en el Terme Municipal.

- Control mediambiental i de la sostenibilitat dels servicis urbans, edificis i centres públics, les actuacions urbanístiques i patrimonials i els polígons industrials.

- Control ambiental d'aigües potables, clavegueram, contaminació atmosfèrica i acústica.

- Consells sectorials i fòrums de participació relacionats amb activitats de desenvolupament sostenible.

- Consells sectorials relacionats amb activitats de medi ambient.

- Control de qualitat dels Servicis Públics que es presten en l'àmbit de les seues competències.

- De les altres matèries vinculades amb l'epígraf.

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Site developed with Drupal