Ajudes per a l'Empresa | La Vall d'uixo

Ajudes per a l'Empresa
Llei 6/2017, de 24 d'octubre, de Reformes Urgents del Traball Autònom

Ajudes en matèria d'industrialització per a inversions de pimes industrials

ajudes en règim de concurrència competitiva per a donar suport a la realització d'inversions sostenibles de caràcter industrial que contribuïsquen al creixement i la consolidació de pimes industrials vinculades als sectors del calçat, ceràmic, metal·lomecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció i plàstic de la Comunitat Valenciana.

MÉS INFORMACIÓ

___________________________________________________________________________________________

II Premis Geek Talent
 
Concurs dirigit a persones entre 18 i 35 anys, residents en la provincia de Castelló, que premia les millors idees de negoci de base tecnològica amb allotjament, suport i formació, perquè els projectes es convertisquen en negocis reals i vaibles.
 
___________________________________________________________________________________________
Aval Préstec IVF - SGR
  • Import mínim 50.000 euros.
  • Projectes destinats a inversió (no liquiditat).
  • Ser una PIME o MicroPIME amb almenys un any d'activitat.
  • Termini: fins deu anys amb la possibilitat de dos anys de carència.
  • Complir les condicions de qualitat creditícia mínima establides per l'IVF.
  • Cost anual final: entre l'1% y l'1,75% (Inclou interés del préstec i comissió anual de l'aval).

MÉS INFORMACIÓ

___________________________________________________________________________________________

DIGITALIZA-CV: Subvencions per a projectes de Digitalització de Pime

Les ajudes tenen com a objectiu incrementar el nivell tecnològic de les pimes industrials i de servicis a la indústria per mitjà de la implantació de noves tecnologies electròniques, informàtiques i de les comunicacions, TEIC.

MÉS INFORMACIÓ

___________________________________________________________________________________________

CREATEC-CV: Subvencions per a projectes de Creació d'Empreses de Base Tecnològica

El programa té com a objectiu fomentar l'emprenedoria innovadora de base tecnològica, la diversificació empresarial, el creixement econòmic i la creació d'ocupació de qualitat en el teixit empresarial de la Comunitat Valenciana, i fomentar el desenrotllament d'empreses les activitats de les quals es basen en l'explotació del coneixement i la tecnologia.

MÉS INFORMACIÓ

___________________________________________________________________________________________

AJUDES DESTINADES A FINANÇAR ELS COSTOS FIXOS D'INCLUSIÓ EN RETA 

La concessió d’ajudes per a finançar els costos fixos d’inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), de les treballadores i treballadors autònoms o per compte propi de la Comunitat Valenciana que, dins a l’any natural de la publicació de la corresponent convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, hagen cotitzat o estiguen en condicions de cotitzar almenys tres anys i fins a un màxim de cinc anys ininterrompudament, d’acord amb els requisits establits en l’Orde 15/2017, de bases reguladores.

MÉS INFORMACIÓ

___________________________________________________________________________________________

AJUDES "XEC TUTORIES INTERNACIONALITZACIÓ"

Millorar l'estratègia de les pimes de la Comunitat Valenciana en els diferents àmbits de la internacionalització i així guanyar posició competitiva en els mercats exteriors a través d'un acompanyament intensiu d'alta especialització i individualitzat.

MÉS INFORMACIÓ

___________________________________________________________________________________________

AJUDES PER A LA INTERNACIONALITZACIÓ DE LES EMPRESES

L'objectiu d'aquestes ajudes es afavorir la internacionalització de les empreses i la promoció dels productes de la Comunitat Valenciana durant l'exercici 2017.

MÉS INFORMACIÓ

___________________________________________________________________________________________

PROGRAMA D'AJUDES PER A AFAVORIR L'ACCÉS AL MERCAT DE TREBALL ALS COL·LECTIUS VULNERABLES

L'objectiu d'aquest Programa es afavorir l'accés al mercat laboral de les persones desocupades de la Comunitat Valenciana pertanyents a determinats col·lectius: persones amb diversitat funcional i diversitat funcional severa.

Les contractacions objecte de subvenció hauran d'efectuar-se en 2017 a partir de la publicació de la convocatòria i executar-se en centres de treball radicats a la Comunitat Valenciana.

Més informació ACÍ

 ___________________________________________________________________________________________

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A EMPRESES DE LA LOCALITAT PER A FOMENTAR LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES  DESOCUPADES I LA CONSTITUCIÓ D'AUTÒNOMS- PLA D'OCUPACIÓ 'ACTIVANT L'OCUPACIÓ' 2016

Descarregar Bases

Descarregar Sol·licitud

Descarregar Declaració responsable

 

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A ENTITATS PRIVADES  PER A LA REALITZACIÓ D'ACTUACIONS DE PROMOCIÓ DEL COMERÇ LOCAL DE LA VALL d'UIXÓ EXERCICI 2016.

Descarregar Bases

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 

Site developed with Drupal